LingoAce Thailand © 2021 All Rights Reserved การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขแล้วทุกประการ

02 079 1372

อาคาร T-ONE WE WORK ซ.สุขุมวิท 40 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110

LingoAce Thailand

ลงทะเบียนรับสิทธิ์02 079 1372

LingoAce คือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
การศึกษาชั้นนำของเอเชีย หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจีนและสิงคโปร์ หนึ่งเดียวในไทย

“เปิดประตูแห่งโอกาสให้เด็กๆ ด้วยภาษาจีน

ภาษาที่มีผู้ใช้เป็นอันดับ 1 ของโลก”

LingoAce คือใคร?

“เปิดประตูแห่งโอกาสให้เด็กๆ 
ด้วยภาษาจีน ภาษาที่มีผู้ใช้
เป็นอันดับ 1 ของโลก”

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

รับส่วนลดสูงสุด 20%

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

แน่นทุกทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ใช้งานได้จริง

เนื้อหาหลากหลาย เหมาะกับน้องๆ 
ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

สอนโดยครูเจ้าของภาษามากประสบการณ์

เรียนสนุก ด้วยระบบ Interactive
สุดทันสมัย

แน่นทุกทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ใช้งานได้จริง

เนื้อหาหลากหลาย เหมาะกับน้องๆ ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

สอนโดยครูเจ้าของภาษามากประสบการณ์

เรียนสนุก ด้วยระบบ Interactive สุดทันสมัย

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 5-15 ปี (สอนสด)

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนพูดคล่องใน 3 เดือน อยู่บ้านก็เรียนได้!

เราเชื่อว่าภาษาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆ

เชื่อมต่อกับโลกกว้าง ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยต่อยอดโอกาสในอนาคตของพวกเขาได้

นักเรียน 10,000+ คน

คลาสเรียน 200,000+

ใน 80
ประเทศ ทั่วโลก

ใน 80
ประเทศ ทั่วโลก

เรียนภาษาจีนออนไลน์แบบ

REAL-TIME กับ LingoAce ดีอย่างไร?

LingoAce 
คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อันดับ 1 ในเอเชีย 
สำหรับเด็กอายุ 5-15 ปี

หลักสูตรภาษาจีนของ LingoAce

หลักสูตร INTERNATIONAL PROGRAM

หลักสูตร SINGAPORE PROGRAM

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน
และต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐาน
ต้องการพัฒนาทักษะให้แน่นยิ่งขึ้น
เพื่อต่อยอดในการเรียนต่อหรือสอบวัดระดับภาษา

คุณครูของเรา

“เราคัดสรรครูที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเด็กๆ ทุกคน”

• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 3 ปี

• มีทักษะในการรับมือและช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รับประกาศนียบัตรแมนดาริน
  PUTONGHUA SHUIPING CESHI (PSC)
  และใบรับรองการสอนอย่างเป็นทางการ
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร MOE ล่าสุดของสิงคโปร์
• สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา ได้แก่ จีน-อังกฤษ และ ไทย-จีน

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็ก

ใช้งานได้จริง

แน่นทุกทักษะ

เรียนสนุก

จัดตารางเรียนได้เอง
สามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว
หรือแบบกลุ่มเล็กได้
สะดวก อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ครูผู้สอน 2,000+

หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศสิงคโปร์และจีน

เรียนรู้ตามกระบวนการรูปแบบใหม่
ผ่านสื่อการสอนแบบ GAMIFICATION
และ INTERACTIVE

สอนโดยครูเจ้าของภาษาประสบการณ์
มากกว่า 3 ปี ผ่านการสัมภาษณ์ 7 รอบ 
และอบรมหลักสูตรล่าสุดที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

มีครูผู้ช่อยสอนชาวไทย
ที่ผ่าน HSK ระดับ 5
คอยดูแลตลอดการเรียน

ประหยัดกว่าเรียนในคลาสปกติ
ถึง 3 เท่า

เราเชื่อว่าภาษาเป็น
ส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆ

เชื่อมต่อกับโลกกว้าง ค้นพบสิ่งใหม่ๆ
ที่จะช่วยต่อยอดโอกาสในอนาคตของพวกเขาได้

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนพูดคล่องใน 3 เดือน อยู่บ้านก็เรียนได้!

REAL-TIME กับ LingoAce
ดีอย่างไร?

หลักสูตรภาษาจีนของ LingoAce

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐาน ต้องการพัฒนา
ทักษะให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดในการเรียนต่อ
หรือสอบวัดระดับภาษา

“เราคัดสรรครูที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเด็กๆ ทุกคน”

• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 3 ปี

• มีทักษะในการรับมือและช่วยเสริมพัฒนาการ.    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รับประกาศนียบัตรแมนดาริน
  PUTONGHUA SHUIPING CESHI (PSC)
  และใบรับรองการสอนอย่างเป็นทางการ
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร MOE 

  ล่าสุดของสิงคโปร์
• สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา 

  ได้แก่ จีน-อังกฤษ และ ไทย-จีน

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์
สำหรับเด็กอายุ 5-15 ปี (สอนสด)

*นักเรียนต้องมี iPad, Laptop หรือ Computer
ส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

*นักเรียนต้องมี iPad, Laptop หรือ Computer ส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน