Close

วิธีการสอนของ LingoAce

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าด้วยระเบียบวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

ที่ LingoAce เราเชื่อว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าหากพวกเขาสามารถฝึกฝนและแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว เราจึงออกแบบระเบียบวิธีการสอนที่ผสมผสานกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และเชิงโต้ตอบผ่าน ‘4 องค์ประกอบสำคัญ’ เพื่อให้นักเรียนได้รับทั้งความสนุกและประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนกลางในท้ายที่สุด

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักสูตร

โดยกระทรวงศึกษาธิการสิงค์โปร์และจีน

โปรแกรม LingoAce เป็นไปตามหลักสูตรและรูปแบบการสอบล่าสุดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ครูของเราจะได้รับการอัปเดทเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษาในสิงคโปร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดทำแผนการสอนและเนื้อหาของ LingoAce ตามหลักสูตรล่าสุดโดยกระทรวงศึกษาธิการผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่านอกเหนือจากรูปแบบการเรียนที่สนุกสนานเพื่อนักเรียนหลักสูตรของ LingoAce ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการสอบในสิงคโปร์

การดำเนินการตาม
'4 องค์ประกอบสำคัญ'

1. การฟัง

สภาพแวดล้อมการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักของสิงคโปร์ทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนกลางของเด็ก ๆ เป็นที่สิ่งยากมากขึ้นทุกขณะ

แต่ด้วยคลาสเรียนแบบโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ของเรา ปัจจุบันนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการฟังได้เทียบเท่ากับการมองเห็น สามารถรับรู้น้ำเสียง, ลักษณะการแสดงออก, และพัฒนาความเข้าใจ

2. การพูด

เมื่อพิจารณาว่านักเรียนส่วนใหญ่มักไม่มีโอกาสในการพูดภาษาจีนกลางเป็นหลัก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะพบว่าพวกเขามักเผชิญปัญหาในการออกเสียงภาษาจีนกลาง

โชคดีที่คลาสของเราบูรณาการทักษะการฝึกพูดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเสมอและยังมาพร้อมกับฟีดแบคแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกออกเสียงอย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในทักษะการพูดของพวกเขา

3. การอ่าน

ตัวอักษรหลายพันตัวที่ต้องจดจำทำให้กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายและน่าหงุดหงิดใจ

เพื่อช่วยลดภาระในการเรียนรู้ เราจึงคิดค้นเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะที่จะช่วยเผยให้เห็นถึงระบบตรรกะของภาษาจีนโดยตรง และช่วยลดอัตราเวลาในการเรียนรู้ถึงครึ่งหนึ่ง!

4. การเขียน

การท่องจำหรือการอ่าน

ไม่ได้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการพัฒนาและแสดงความคิดของพวกเขาอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ


ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อช่วยให้ทักษะการทำความเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนกลางของนักเรียนแข็งแกร่งขึ้น คลาสเรียนของเราจึง

บูรณาการการฝึนฝนการเขียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและส่วนบุคคล

แผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล

เราตระหนักว่านักเรียนทุกคนมีความต้องการและความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทุกการเดินทางของ LingoAce จึงเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเรียนที่บูรณาการเอาความต้องการ, จุดหมาย, และความฝันของนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเสมอ

การกระตุ้นการเรียนรู้ 

 

บทเรียนลักษณะปฏิสัมพันธ์แต่ละบทประกอบด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจเช่นเกมสนุก ๆ และการเล่นบทบาทสมมติที่ช่วยให้นักเรียนคิดและพัฒนาทักษะภาษาจีนกลางได้

ข้อเสนอแนะโดยทันที

 

เนื่องจากบทเรียนทั้งหมดเป็นแบบ “สด” ผู้สอนมืออาชีพของเราจึงสามารถให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนได้ทันทีเมื่อทำผิดพลาด ทำให้การเรียนรู้มีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียนรู้เชิงประยุกต์ 

 

บทเรียนของเรามอบคำอธิบายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวบรรดาแนวคิดหลักในแต่ละบทเรียน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นอย่างหลากหลายในอนาคต

รายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นประจำ

 

นอกเหนือจากการอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถทบทวนช่องว่างในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะยังเป็นตัวเชื่อมการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้ปกครอง

สัมผัสกับความแตกต่างในการเรียนรู้ที่ LingoAce

ศูนย์การเรียนการสอนหลายแห่งมักจัดสรรให้แต่ละคลาสเอ่อล้นไปด้วยนักเรียนกว่าอย่างน้อย 8 คน ซึ่งทำให้ยากต่อการดึงดูดความสนใจของเด็กแต่ละคนและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีกว่าคลาสที่เคยมีมา ทุกรอบการเรียนของ LingoAce จึงถูกออกแบบมาให้เป็นคลาสเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว สอนโดยผู้สอนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษและในแบบฉบับที่สอดคล้องกับหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยให้ทุกบทเรียนสนุกสนานและมีประสิทธิผล ผสมผสานการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น, แข็งขัน, เป็นระบบ, และตรงตามความต้องการ ออกมาเป็นหลักสูตรและระเบียบวิธีการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ที่คุณจะไม่ได้พบที่ไหน

.

 • ระยะเวลาคลาส
 • คลาสเล็กจำนวน 1-6 คน
 • การบ้านและสื่อการเรียนการสอน
 • ใบประกอบวิชาชีพครู
 • การทดสอบความสามารถภาษาจีนกลางของครู
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะอย่างทันทีทันใด
 • ความเร็วในการเรียนรู้ปรับตามตารางเวลาของคุณ
 • คลาสเรียนที่สอดคล้องกับตารางเวลาคุณ
 • การเรียนรู้อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
 • โมเดลการสอนแบบจำลองสถานการณ์
 • บูรณาการเทคนิคการสอนแบบโต้ตอบและเกม
 • รายงานความก้าวหน้า
 • รวมการศึกษาวัฒนธรรมจีน
 • ชุมชนนักเรียนทั่วโลก

LingoAce

 • 55 นาที

หลักสูตร
ออฟไลน์

 • 1.5 - 2 ชม.
 • จำกัด

หลักสูตร
ออนไลน์อื่น

 • 25 นาที
 • ไม่รับรอง

เราทำให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย

เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรมจีนของคุณด้วยคลาสทดลองเรียน


ไม่มีข้อผูกมัด และ สามารถผ่อนชำระได้


ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต